Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

MOTOR-08

ELEKTRIK MOTORCYCLE

Täze moda senagat dizaýny.

m8-1_06
60V2000WPowerokary güýçli çotgasyz motor

60V2000W
Powerokary güýçli çotgasyz motor

Päsgelçiliksiz güýçli güýç giňelýär
30 ° dyrmaşma burçy.

Öňki gidrawlik tormoz

Takyk dolandyryş bilen amatly gezelenç.Ulagyň mehaniki gurluşynyň täsir garşylygyny gowulandyrmak we mehaniki ulgamyň ömrüni uzaltmak.
Öňki gidrawlik tormoz
Yzky bahar amortizatory

Yzky bahar amortizatory

Oturgyç ýassygynyň aşagyndaky goşa ýazky amortizator, ýollarda münmegi has amatly edýär.

Gije sag-aman münüň

Gije sag-aman münüň

Öňdebaryjy fara toparyna açyk, ultra giň burçly faralar girýär
we akymly öwrüm signallary.

Gije sag-aman münüň

Gije sag-aman münüň

Yzky LED yşyk toparyna ýagty çyralar, akym öwrülişi girýär
Gijäni has köpeltmek üçin çyralar, belgili çyralar we oturgyç reflektorlary
sürüjilik howpsuzlygy.

Definitionokary kesgitleme ekrany

Definitionokary kesgitleme ekrany

LED displeý, az energiýa sarp etmek,
Tizlik we güýç bir seredişde aýdyň,
tizligini we güýjüni islendik pursatda bilmäge kömek edýär.

Garnituralary satyn almak

Syýahat etmek üçin saýlamak üçin özboluşly esbaplar
has amatly

Garnituralary satyn almak
7 (2) 8 (2)

Aýratynlyk

Model MOTOR 08
Reňk Gyzyl / Gara / OEM
Çarçuwaly material Düşnüksiz polat turba
Motor 60V 2000W
Batareýanyň kuwwaty 60V 20Ah / 30Ah
Aralyk 80km
Iň ýokary tizlik 60km / sag
Işi togtatmak Öňdäki gidrawlik asma, Yzky amortizator
Tormoz Öň we yzky disk tormozy
Maks Load 200kg
Fara Yşyk-diodly indikator
Açylmadyk ululyk 2100mm * 680mm * 1105mm

 

• Bu sahypada görkezilen model Motor 08. Mahabat suratlary, modelleri, öndürijiligi we beýleki parametrleri diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

• Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň.

• Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

• Gezelenç aralygynyň bahalary içerki barlaghana synaglarynyň netijesidir.Awtoulagyň hakyky gezelenç aralygy ýeliň tizligi, ýoluň üstki we işleýiş endikleri ýaly dürli faktorlara täsir eder.Bu parametr sahypasyndaky gezelenç aralygynyň bahalary diňe salgylanmak üçin.

• Aýry-aýry satyn alynjak elektrik motosikl esbaplary.

Dizaýn we çarçuwa:Ergonomiki dizaýn-ullakan oturgyçlar bilen ýokary tutawaç ýagdaýy.Çarçuwa poslamaýan ýokary hilli çydamly alýumin turba çarçuwasydyr (Polat çarçuwany hem saýlap bilersiňiz).
Köçede münseňiz gaty gowy görünýär.Çarçuwa poslamaýan ýokary hilli çydamly alýumin turba çarçuwasydyr (Polat çarçuwany hem saýlap bilersiňiz).

Batareýa we motor:60V20Ah / 60V30Ah çykarylýan batareýany öýüňizde aňsat zarýad alyp bolýar.60V2000W 、 60V1500W / 60V3000W çotgasyz hereketlendiriji gündelik gezelençiňizi ýa-da syýahatyňyzy goldap biler.

Şina we asma:12 dýuým tigir.165mm öň teker ululygy we 215mm arka teker ululygy.Öň goşa gidrawlik asma we yzky goşa bahar asma + gidrawliki tormozlar, hatda gödek ýolda-da ajaýyp durnuklylygy we takyk işlemegi üpjün edýär.

Duýduryş we gulp:Awtoulagda oturdylan duýduryş ulgamyndan we ogurlyk duýduryşyndan başga-da, elektrik motosiklini ogurlykdan ygtybarly goraýan tutawaçlaryň öň tarapynda rul bar.

Köçe-kanuny:E8 şahadatnamasy bolan M8 Elektrik skuter, Europeewropada bir orunlyk ulag hökmünde köçe-kanuny we şonuň üçin ätiýaçlandyryş belgileri bolan ýollarda kanuny hereket edip biler.Öňki we yzky LED yşyklar, häzirki standartlara laýyklykda gije-gündiz ajaýyp görünmegini üpjün edýär.