Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

Täzelik dizaýny

Häzirki zaman görnüşi adaty dizaýn bilen döwülýär,
Golfçylaryň talaplaryna laýyk gelýär.

2

Powerokary güýçli motor

Powerokary güýçli motor

2000W ýokary güýçli hereketlendiriji,
Iň ýokary aralyk 40KM,
30% synp ukyby.

Aýrylyp bilinýän uly kuwwatly batareýa

Aýrylyp bilinýän uly kuwwatly batareýa

Aýrylyp bilinýän uly kuwwatly batareýa

Aýrylyp bilinýän uly kuwwatly batareýa

Öň we yzky gidrawlik
tekizlemek üçin sarsgynlar,
gözegçilikli gezelenç.

Öň we yzky gidrawliktekizlemek üçin sarsgynlar,gözegçilikli gezelenç.
7 (1) 8 (1)

Aýratynlyk

Model MOTOR-06G
Reňk Greenaşyl we OEM reňki
Çarçuwaly material Polat turba
Motor 2000W
Batareýanyň kuwwaty 60V 20Ah
Aralyk 60km
Iň ýokary tizlik 40km / sag
Işi togtatmak Öň we yzky goşa asma
Tormoz Öňki we yzky ýag tormozy
Maks Load 200kg
Şin Öň 20 dýuým teker, yzky 12 dýuým teker
Açylmadyk ululyk 1976 * 1090 * 932mm

 

• Bu sahypada görkezilen model Motor-06G Mahabat suratlary, modelleri, öndürijiligi we beýleki parametrleri diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

• Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň

• Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

Scenörite ssenariýa dizaýny:Ergonomiki dizaýn, golf meýdançasy, adaty motor dizaýny, ýöne täze pikirler bilen, amatly münmek üçin uly ýagly oturgyç we ýörite ssenariýada funksional ulanmak üçin giňeldilip bilinýän arka göteriji. Premium oturgyjy, has amatly gezelenç üçin goşmaça padding

Batareýanyň kuwwaty:60V20Ah ýa-da 60V25Ah aýrylyp bilinýän uly göwrümli batareýa bilen enjamlaşdyrylan, dürli zerurlyklarda iň ýokary 50 km aralygy goldaýar.

Güýçli disk:2000W ýokary güýçli hereketlendiriji, 30% derejeli ukyp sizi oýunda tapawutlandyrýar, hatda dik ýerde-de bu golf motory şübhesiz ýeňer.2000W ýokary güýçli elektrik arka merkezi hereketlendirijisi 45 km / sag iň ýokary tizlik hödürleýär.

Şina we asma:22 dýuým öňdäki teker ähli ýerlere uýgunlaşýar, üstesine-de doly amortizator ulgamy, çapyksuwarlary ajaýyp sürmek tejribesi bilen üpjün edýär;12 dýuým arka hereketlendiriji teker, golf meýdançasyndaky otlara zyýan bermeýär. Doly asma we goşa gidrawlik tormozlar sürüjilik şertleriniň berk düşünilmegini üpjün edýär.

Köçe-hukuk wersiýasy:M6G elektrik motosikli köçe-hukuk görnüşine-de düzülip bilner, bu bolsa welosipedi öýden öýe we öýe sürüp biljekdigiňizi aňladýar .Golfuňyzy has rahatlandyrýan sumka saklaýjy we ammar gutusy bilen golf üçin ýörite dizaýn.