Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

ODM / OEM hyzmatlary

PXID artykmaçlygy

PXID-de baý tejribe, güýçli innowasiýa we taslamany durmuşa geçirmek ukyby bolan R&D topary bar.Senagat dizaýn toparyndaky we mehaniki dizaýn toparyndaky esasy zatlar, elektron hereket gurallarynda azyndan dokuz ýyllyk tejribä eýe, olaryň hemmesi bar bolan önümçilik senetleri we amallary bilen tanyş we ýokary derejeli amaly manyly.Müşderilere öz funksional aýratynlyklaryna, kompaniýanyň bazaryndaky ýerleşişine, müşderiniň islegine we iş gurşawyna esaslanyp durnukly bäsdeşlik önümlerini gurmaga kömek ediň.

Patent şahadatnamalary

Halkara dizaýn baýraklary

Dizaýn hadysalary

团队
9-20-ODM_03
9-20-ODM_0323_03
şahadatnama 1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnama4
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama7
şahadatnama8
şahadatnama9
şahadatnama10
şahadatnama11
şahadatnama12
şahadatnama13
şahadatnama14
şahadatnama147A21GN87FC4949.pdf
şahadatnama 147L24OKEP837543.pdf
şahadatnama14841RNR7I33155A.pdf
şahadatnama18
şahadatnama14C719F4TR542F8B.pdf
şahadatnama20
şahadatnama21
şahadatnama22
şahadatnama23
şahadatnama24
şahadatnama25
şahadatnama26
şahadatnama147A22OCBB065A61.pdf
şahadatnama28
şahadatnama29
şahadatnama30
şahadatnama31
şahadatnama32
şahadatnama33
şahadatnama34
şahadatnama35
şahadatnama36
şahadatnama37
şahadatnama38
şahadatnama39
şahadatnama40
şahadatnama41
şahadatnama42
şahadatnama43
şahadatnama44
şahadatnama45
şahadatnama46
şahadatnama47
şahadatnama48
şahadatnama 49
şahadatnama50
şahadatnama51
şahadatnama 52
şahadatnama53
şahadatnama54
şahadatnama55
şahadatnama 56
şahadatnama111
şahadatnama111
şahadatnama111
aýratynlyk_ önümler_şow32323_02
aýratynlyk_ önümler_şow32323_05
aýratynlyk_ önümler_şow32323_06
aýratynlyk_ önümler_şow32323_07
aýratynlyk_ önümler_şow32323_08
aýratynlyk_ önümler_şow32323_09
PXID_buttonssb- (1) 232
PXID_buttonssb- (2) 2
PXID_buttonssb- (3)
PXID_buttonssb- (4)
PXID_buttonssb- (5)
PXID_buttonssb- (6)
PXID_buttonssb- (7)
PXID_buttonssb- (8)
PXID_buttonssb- (1)
PXID_buttonssb- (2)
PXID_ düwmeler

PXID hyzmat tertibi

Taslamany düzüň

Taslamany düzüň

Aragatnaşyk müşderisiniň deslapky tassyklamasy, maglumat jemlenmegi, taslama meýilnamasyny düzýär

Önüm dizaýny

Önüm dizaýny

Beýni hüjümi, önümçilik dizaýnyny tassyklaýan mehaniki maglumatlary düzmek taslamasyny gowulandyrmak, çykdajylara gözegçilik

Önümçilik nusgasy

Önümçilik nusgasy

Prototip öndürmek, galyndy dizaýny we öndürmek, kömekçi prototip ýygnamak, tehniki synag

Prototip barlamak

Prototip barlamak

Seslenmeleriň gowulaşmagy

Marketing optimizasiýasy

Marketing optimizasiýasy

Gaplaýyş dizaýny, mahabat materiallary we 3D animasiýa ýasamak

Logistika

Logistika

Köpçülikleýin önümçilik

Köpçülikleýin önümçilik

Köpçülikleýin önümçilik nusgasyny barlamak

Köpçülikleýin önümçilik nusgasyny barlamak

Galyndy ösüşi

Galyndy ösüşi

Maglumatlary sazlamak, galyndy synagy, galyndylary sazlamak

PXID ÜPJÜNÇILIGI 01

PXID çalt durmuşa geçirmegi goldamak üçin ajaýyp nusga öndürmek ukybyna eýedir.

Dizaýn ideýalaryny çalt durmuşa geçirip, prototipleri öndürip we güýçli maglumatlar we tejribe bermek üçin önümiň gözleg we maglumat bazalaryny toplap bilýän ýöriteleşdirilen kompýuterlere, CNC işleýiş merkezlerine, uly synag enjamlaryna, CNC tornalaryna, CNC turba egiriji maşynlara, kabel kesmek, 3D çap etmek we beýleki gözleg enjamlaryna maýa goýuň. indiki täze önüm öndürmek üçin goldaw.

PXID çalt durmuşa geçirmegi goldamak üçin ajaýyp nusga öndürmek ukybyna eýedir.
PXID ÜPJÜNÇILIGI 02

Galyndy öndürmek üçin doly enjamlar we galyndylary ösdürmek ulgamy bar, köpçülikleýin önümçilige çalt ýetip biler.

Önümçiligiň we önümleriň hilini üpjün etmek üçin, PXID portal önümçilik enjamlaryny has takyk we durnukly hilli import etmek, şol bir wagtyň özünde önümçiligiň netijeliligini we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak.

Galyndy öndürmek üçin doly enjamlar we galyndylary ösdürmek ulgamy bar, köpçülikleýin önümçilige çalt ýetip biler.
PXID ÜPJÜNÇILIGI 03

Gaýtadan işlemegiň hiline netijeli gözegçilik etmek üçin esasy bölekleri özümiz öndüriň.

Bölekleriň ululygyna, güýjüne we takyklygyna has berk gözegçilik edip bilýäris, takyk tehnika böleklerini gaýtadan işlemek öz önümlerine has oňat uýgunlaşyp biler, bu bölekleriň berkligini ýokarlandyrar we önümiň hilini kepillendirer.

Gaýtadan işlemegiň hiline netijeli gözegçilik etmek üçin esasy bölekleri özümiz öndüriň.
PXID ÜPJÜNÇILIGI 04

Özbaşdak önümçilik we gurnama zawodlary we hil gözegçiligi ulgamy, ýokary hilli önümleri öndürip biler.

10 000 önümçilik bazasynda 30-dan gowrak ussat gurnama işgäri, ýyllyk önümçilik kuwwaty 200,000-den gowrak;Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz önümleri ygtybarly hil bilen üpjün etmek üçin IS09001 hil ulgamy tarapyndan tassyklanan ylmy we standartlaşdyrylan hil dolandyryş ulgamyny döretdi.

Özbaşdak önümçilik we gurnama zawodlary we hil gözegçiligi ulgamy, ýokary hilli önümleri öndürip biler.

Professional içerki laboratoriýa

Halkara hil standart ulgamyna berk laýyklykda, her önümiň we bölekleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin suw geçirmeýän, yrgyldy, ýük, ýol synagy we beýleki synaglary geçirýäris.