Elektrik tigirleri

Elektrik motosiklleri

Elektrik skuterleri

GOLF ELEKTRIK GARLEY

ECewropa Bileleşiginiň şahadatnamasyna laýyk geliň

Giňeldilýän oturgyç

Giňeldilýän oturgyç

Takmynan 625mm giňeldilen oturgyç ýassygy, giň ýer,
Uzak aralyga welosiped sürmek ýadamaýar.

M6_03
2000WPowerokary kuwwatly hereketlendiriji

2000W
Powerokary kuwwatly hereketlendiriji

Uly tork, uly güýç, tekiz çykyş, çeýe we aňsat
gözegçilik, durnukly egilmek.
60 km / sag iň ýokary tizlik, ret edip bilmeýän tizlik tejribäňizi berýär.

Çarçuwadan ýasaldy
polat turba

Çalt münüp barýarkaň intensiwligini saklamak
Çarçuwadan ýasaldypolat turba
60v20Ah Maks batareýa

60v20Ah Maks batareýa

Ygtybarly üpjün etmek üçin ýokary energiýa üpjünçiligi bolan ýokary hilli öýjük we
çydamlylygy. Batareýa 60 km sürüp bilýär.

60Maks.Aralyk (KM)

18650Lityum batareýa paketi

LED tegelek fara

LED tegelek fara

Intensokary güýçli ýagtylyk gije-gündiz yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

LED tegelek fara

LED tegelek fara

Intensokary güýçli ýagtylyk gije-gündiz yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Çyra çyrasyny guruň

Çyra çyrasyny guruň

Çep we sag öwrüm signallary
ulag

Çyra çyrasyny guruň

Çyra çyrasyny guruň

Çep we sag öwrüm signallary
ulag

12 dýuým ýagly teker
rahat gezmek

Çäge we çagyl we beýleki çylşyrymly bökdençlikleri netijeli ýeňilleşdirip biler
ýollar, has amatly münmek tejribesini getirýär.

12 dýuým ýagly tekerrahat gezmek
10.1 10.2 10.3

Aýratynlyk

Model MOTOR 06
Reňk Greenaşyl / Gök / Mämişi / OEM reňki
Çarçuwaly material Polat turba
Motor 60V 1500W / 2000W
Batareýanyň kuwwaty 60V 12Ah / 20Ah / 25Ah
Aralyk 60km
Tizlik 60km / sag
Işi togtatmak Öň we yzky goşa asma
Tormoz Öň we yzky ýag gidrawlik disk tormozy
Maks Load 200kg
Fara Yşyk-diodly indikator
Açylmadyk ululyk 1990mm * 840mm * 1080mm

• Bu sahypada görkezilen model Motor 06. Mahabat suratlary, modelleri, öndürijiligi we beýleki parametrleri diňe salgylanmak üçin.Aýratyn önüm maglumatlary üçin hakyky önüm maglumatlaryna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

• Jikme-jik parametrler üçin gollanma serediň

• Önümçilik prosesi sebäpli reňki üýtgäp biler.

Innowasiýa dizaýny:Ergonomiki dizaýn, adaty hereketlendirijiniň dizaýnyndan daşgary ajaýyp bökdençsiz polat turba çarçuwasy, çalt we ygtybarly gezelenç etmek üçin şol bir wagtyň özünde ýeňil bolanda ýokary intensiwligi üpjün edýär.

Batareýanyň kuwwaty:60V20Ah / 60V25Ah / 60V30Ah aýrylyp bilinýän uly göwrümli batareýa bilen enjamlaşdyrylan, dürli zerurlyklarda uzak aralygy goldaýar, lezzet almak üçin aňsat zarýad beriş usuly.

Güýçli disk:Iň ýokary 3000W güýçli kuwwatly hereketlendiriji, 30% derejeli ukyp sizi oýunda tapawutlandyrýar, hatda dik ýerde-de bu golf motory şübhesiz ýeňer.

Şina we asma:12 dýuým öň we yzky ýag tekerleri ähli ýerlere uýgunlaşýar, üstesine-de doly amortizator ulgamy, ajaýyp münmek tejribesi bolan çapyksuwary üpjün edýär.

Köçe-kanuny:M6 Elektrik motosikli, islän ýeriňize alyp gitmek üçin EEC köçe-hukuk ygtyýarnamasy bilen zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.